Groene Hart Ziekenhuis

Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland

De Coöperatie bestaat uit het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda (www.ghz.nl/), het Bronovo Ziekenhuis in Den Haag, het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer en Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. De intensieve samenwerking tussen deze ziekenhuizen heeft tot doel het aanbod en de kwaliteit van zorg in de regio te verbeteren en de kosten te verlagen. De Coöperatie heeft onder meer een gezamenlijke Obesitaskliniek, één dialysecentrum met nachtdialyse, een PET-CT centrum met een goede bezetting en een IC netwerk opgezet.

Invoering gezamenlijk HR systeem

De Coöperatie heeft gekozen voor een gezamenlijke invoering van het HR systeem Profit van Afas.

Voor de invoering was het noodzakelijk om de gegevens van alle medewerkers van de deelnemende ziekenhuizen in één database onder te brengen. Ook moesten de verwante processen en regelingen verregaand worden geharmoniseerd.

Accordis heeft namens de ziekenhuizen de projectleiding van het geheel op zich genomen. Daarnaast heeft Accordis sterk bijgedragen aan de inhoudelijke harmonisatie binnen deze ziekenhuizen.