De Accordis Qlik Sense Zorgmonitor is modulair opgebouwd. U kunt kiezen uit de volgende apps:

  • De zorg-urenapp geeft u inzicht in de geboekte uren en uursoorten per afdeling/medewerkers. U krijgt antwoord op vragen als: wat is de productiviteit van elke afdeling? Hoeveel medewerkers komen (extramuraal) bij een cliënt?

  • De zorg-omzetapp toont u de omzet per product, locatie en debiteurengroep. Het laat u onder meer zien hoe de productie zich ontwikkelt en welke producten elke locatie levert.

  • Met de zorg-contractenapp ziet u de aard, omvang en ontwikkeling van de gecontracteerde zorg. U krijgt onder andere inzicht in de verhouding tussen de gelegitimeerde, de geaccordeerde en de werkelijk geleverde zorg per legitimatie.

  • De zorg-procesapp zoomt in op het zorgproces en de aard van de gevraagde en de afgesproken zorg. Op welke domeinen en in welke aandachtsgebieden wordt zorg geleverd? Hoe vaak wordt er gerapporteerd en wordt de voortgang gemeten?

  • De zorg-capaciteitsapp geeft inzicht in de afstemming tussen de geroosterde en de benodigde inzet. Is de formatie per functieniveau en per afdeling voldoende om de benodigde bezetting te kunnen leveren? Wordt er geroosterd conform de bezettingseis, en als dat niet zo is, wat zijn mogelijke oorzaken van de afwijking?

  • De zorg-implementatieapp laat onder andere zien of alle cliënten een legitimatie en zorgarrangement hebben, of alle teams een rooster hebben en de diensten zijn ingevuld, en of de omzet aansluit bij de verwachting.