Op 30 oktober was de eerste gebruikersbijeenkomst Zorgmonitor bij Accordis. Vanuit verschillende organisaties werd deelgenomen aan deze bijeenkomst. Na een kop koffie en een instructie hoe de Bossche Bol officieel gegeten moet worden, maakten de deelnemers met elkaar kennis. Uitvoerig werd gedeeld op welke wijze de Zorgmonitor gebruikt wordt binnen de eigen organisatie. Het was leuk te ontdekken hoe verschillend dat gebruik kan zijn en het leidde tot een geanimeerde discussie.

Vervolgens werd besproken hoe de informatiebehoefte zich binnen de zorg ontwikkelt en hoe de Zorgmonitor hierin kan ondersteunen. Vanuit dit gesprek kwamen de nodige wensen vanuit de deelnemers naar voren. Deze wensen zijn op een grote flap verzameld, waarna met Monopoly-geld door de deelnemers een prioritering gemaakt werd. Per item werd de inzet in Monopoly-geld geteld, wat een heel duidelijk beeld geeft waar de prioriteiten liggen. Voor Accordis geeft dit veel inspiratie voor de doorontwikkeling van de Zorgmonitor.

De bijeenkomst werd afgesloten met informatie over de huidige ontwikkelingen binnen de Zorgmonitor vanuit Accordis. Deze ontwikkelingen sloten overigens goed aan bij de wensen van de deelnemers. De deelnemers waren allen erg enthousiast over de bijeenkomst en gaven aan graag deel te willen nemen aan de volgende gebruikersbijeenkomst over een half jaar.