Nedap heeft het Persoonlijk Cliëntverhaal toegevoegd aan Ons. Hierin kan de cliënt belangrijke levensgebeurtenissen delen en de eigen wensen, behoeften en voorkeuren kenbaar maken aan de zorgaanbieders.

Accordis houdt een kosteloze sessie over de mogelijkheden die het Persoonlijk Cliëntverhaal biedt. We gaan daar onder andere in op hoe u die mogelijkheden effectief inzet binnen de zorg. We starten met de stappen die u moet nemen om het Persoonlijk Cliëntverhaal te kunnen gebruiken binnen Ons. Vervolgens leggen we uit hoe het is geregeld met het eigenaarschap en de toegankelijkheid. Ten slotte bespreken we welke plek het Persoonlijk Cliëntverhaal inneemt binnen het totale ECD. Hoe de cliënt met het eigen verhaal weer centraal staat binnen de zorg. Hoe u met behulp van het Persoonlijk Cliëntverhaal uw zorg naar een hoger plan tilt.

Voor VG en VVT worden aparte sessies georganiseerd van elk 2 uur:
- Donderdag 20 juni in Zwolle, VG van 12:30 - 14:30 en VVT van 15:00 - 17:00
- Vrijdag 21 juni in Utrecht, VG van 12:30 - 14:30 en VVT van 15:00 - 17:00
- Maandag 1 juli in Helvoirt, VG van 12:30 - 14:30 en VVT van 15:00 - 17:00