In gesprek met Bianca Sijp van Zorg & Co

Interview over het gebruik van de Accordis Zorgmonitor

Zorg & Co | Coöperatie samenwerkende ZZP-ers voor de zorg is een thuiszorgcoöperatie opgericht door zelfstandigen in de zorg. Als zelfstandige is het moeilijk om contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Als coöperatie heeft Zorg & Co inmiddels contracten met de meeste zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. De zorg die verleend wordt is voornamelijk thuiszorg aan ouderen en ambulante begeleiding aan jeugdigen en aan ouderen in de vorm van WMO-zorg, WLZ-zorg, zorg vanuit de JW en wijkverpleging. Vier-en-een-half jaar geleden gestart in het Limburgse Elsloo is Zorg & Co nu aanwezig in heel Nederland.

Bianca is van het begin af aan betrokken als beleidsadviseur. Haar oorspronkelijke taak was Zorg & Co te helpen met de inrichting van de coöperatie m.b.t. wet- en regelgeving, het verkrijgen van de WTZI erkenning, beleidsdocumenten maken, normen bepalen en het behalen van de kwaliteitscertificering. Inmiddels heeft Zorg & Co dochteronderneming CAZZ opgericht. CAZZ regelt de juridische tenaamstelling voor de hoofdaanneming. Bianca stuurt CAZZ aan als manager beleid en kwaliteit en is lid van het managementteam van Zorg & Co.

In oktober 2019 is Zorg & Co gestart met de implementatie van Ons van Nedap als nieuw ECD in combinatie met implementatie van de ZZP-tool van Qoden. Parallel met deze implementatie is Zorg & Co ook de Accordis Zorgmonitor gaan gebruiken, met Bianca als voornaamste gebruiker. In eerste instantie om de inrichting van Ons en de ZZP-tool te monitoren. Met de ZZP-tool kan de coöperatie haar leden de door hun geleverde zorg uitbetalen.

Inmiddels gebruikt Bianca binnen de Zorgmonitor voornamelijk het Control Dashboard, de Cliëntadministratie en het Kwaliteitsdashboard. Dit verschaft haar essentiële managementinformatie om verantwoording af te leggen aan de directie en het bestuur van Zorg & Co. Op de vraag hoe haar werk er uit zou zien zonder de Zorgmonitor, antwoord Bianca direct: ‘Dan was ik gehandicapt!’

Bianca koppelt vanuit de Zorgmonitor de omzetgegevens (productie) en de financiële gegevens (facturatie) aan elkaar om een beeld te krijgen waar de organisatie precies staat. Dit is heel ondersteunend geweest bij de implementatie van de ZZP-tool op het gebied van financiële verslaglegging. Bianca is heel blij met de hoeveelheid informatie die de Zorgmonitor biedt die niet standaard uit Ons gehaald kan worden. De overzichten in Ons zijn heel basaal, daar kun je niet inzoomen op detailinformatie. In de Zorgmonitor kun je op detailniveau zien waar gebeurt wat, in welk team. Hoe zaken zich ontwikkelen. Wat de kwaliteit is van zorgplannen. Het Kwaliteitsdashboard biedt veel informatie die mist in Ons.

Op de vraag of Bianca iets mist in de Zorgmonitor, geeft ze aan dat ze veel werkt met de lijsten facturatie en omzet. Ze zou heel graag de bij de omzet de bijbehorende factuurnummers zien en de bij de factuur de bijbehorende tijdregistratie. Als je dat kan matchen heb je heel de financiële kant in beeld, geeft ze aan. Binnen de Zorgmonitor is dit mogelijk. Accordis pakt die vraag op en gaat op korte termijn met Bianca in gesprek op welke manier dit ingesteld kan worden.

Sinds de implementatie van de Zorgmonitor bij Zorg & Co zijn er wegens de uitbraak van Corona geen gebruikersbijeenkomsten meer geweest. Wel heeft Bianca meegedaan aan een Webinar over de Zorgmonitor. Daar is ze heel enthousiast over. Een Webinar biedt een stukje extra informatie m.b.t. het werken met de Zorgmonitor. Bianca ziet het als een unieke kans om de gebruikerservaring van zorginstellingen te koppelen met de technische kennis van Accordis. Zo zijn de lijntjes erg kort. Ook leert ze deze manier de mogelijkheden binnen de Zorgmonitor kennen die haar nog onbekend zijn. Bianca is oprecht geïnteresseerd in ervaringen van andere gebruikers. Door het uitwisselen van ervaringen kun je elkaar helpen met oplossingen voor problemen. Om een voorbeeld te noemen: Zorg & Co heeft straks doelmatigheidscijfers nodig voor de inschrijvingen voor de wijkverpleging. Als je weet hoe je die uit de Zorgmonitor kunt halen, dan is dat heel waardevol. Bianca weet hoe ze dat moet doen en die ervaring wil ze graag delen. Zo zijn er meer zaken waarvan je geen weet hebt dat die beschikbaar zijn in de Zorgmonitor, maar die anderen weer weten te gebruiken. Accordis heeft de volgende gebruikersbijeenkomsten gepland op dinsdag 15 en donderdag 17 september. Of dit via een videoconferentie of op locatie is, is op dit moment nog niet bekend.

Op de vraag wat haar boodschap voor andere gebruikers is, geeft Bianca twee dingen aan. In de eerste plaats: Gebruik de Zorgmonitor waar de standaard rapportages uit Ons niet voldoen. In de tweede plaats: Neem de tijd om de Zorgmonitor goed te leren kennen. Je moet de informatiestructuur goed doorgronden. En test vooral ook of de resultaten datgene laten zien wat je denkt dat je ziet.

Bianca geeft aan heel blij te zijn met de Zorgmonitor. Het voegt voor haar werk en haar organisatie heel veel waarde toe. De Zorgmonitor voorziet echt in een behoefte en haar boodschap aan Accordis is kort samengevat: ‘Well done!’