Het aantal ouderen met een (complexe) zorgvraag groeit de komende jaren sterk. Daartegenover neemt het aantal mensen dat zorg kan verlenen af. Hierdoor komen zorginstellingen voor een maatschappelijke uitdaging te staan. Vanzelfsprekend wil Livio ook in de toekomst kwalitatief goede zorg blijven verlenen. Daarom zijn wij op zoek naar de inzet van nieuwe (digitale) middelen die hieraan kunnen bijdragen.

Eén van die nieuwe middelen is de keuze voor een nieuw zorgdossier. Wij zijn blij te kunnen melden dat de keuze is gemaakt voor ONS van Nedap. Het nieuwe zorgdossier zorgt voor een professionele omgeving waarin administratieve taken van zorgprofessionals vereenvoudigd worden waardoor er meer ‘zorgtijd’ overblijft. Met als eindresultaat kwalitatieve goede zorg voor onze cliënten. Het nieuwe zorgdossier zal met ondersteuning van implementatiepartner Accordis in de loop van 2023 in gebruik worden genomen.

Onderschrift foto: Jan Willem Mooij (Nedap, links), Lex Smetsers (raad van bestuur Livio, midden) en Jan Tolk (Accordis, rechts) ondertekenen gezamenlijk de overeenkomst.