Multidisciplinair werken

Optimaal multidisciplinair werken levert meer tijd voor de cliënt op, een tevreden cliënt en een effectieve oplossing voor de hulpvraag van de cliënt.

In de visie van multidisciplinair werken zijn goede afspraken over het vastleggen van informatie, op basis van vertrouwen, de kern van goed multidisciplinair samenwerken.

De mate van vertrouwen in elkaars deskundigheid en professionaliteit, bepaalt de kwaliteit en effectiviteit van het multidisciplinair samenwerken.

Het optimaal gebruik maken van de beschikbare deskundigheden binnen de zorg, wordt ondersteund door het multidisciplinair werken met een ECD.

Wat gaan we tijdens dit Webinar bespreken?

  • Wat verstaan we onder multidisciplinair werken?
  • Wat is de plek van multidisciplinair werken in de methodische cyclus?
  • Wat betekent multidisciplinair werken voor de vastlegging van informatie?
  • Vertrouwen en vertrouwelijkheid.
  • Wat betekent dit voor het al dan niet afschermen van informatie?
  • Hoe verhoudt vertrouwelijke informatie zich t.o.v. het delen van informatie?
  • Voorbeelden van dossier ondersteuning bij multidisciplinair werken in Nedap Ons.

Wil je er graag bij aanwezig zijn? Klik dan hier om je aan te melden!