In mei zijn wederom de Zorgmonitor gebruikersbijeenkomsten georganiseerd door Accordis. Verdeeld over drie sessies zijn er zo’n 60 gebruikers geweest. Tijdens de sessies zijn de doorontwikkelingen op basis van de wensen uit de najaar sessie van de gebruikersbijeenkomsten besproken. Daarnaast zijn de vorming van zorgeenheden, de teamdashboards en de ontwikkeling van de capaciteitsmanagement app aan de orde geweest. Het waren intensieve en inspirerende sessies, die door de deelnemers erg gewaardeerd werden. En op onze beurt danken wij alle deelnemers voor hun bijdrage.

Besloten is om een werkgroep Kwaliteitskader en een werkgroep Capaciteitsmanagement te starten. Hierin zal Accordis samen met de werkgroepleden beide thema’s nader uitwerken voor de Zorgmonitor. Aanmelden voor de werkgroepen kan via een mail aan info@accordis.nl. In het najaar zullen we de volgende gebruikersbijeenkomsten organiseren, waarin onder andere de eerste resultaten van de beide werkgroepen gepresenteerd zullen worden.