Beste gebruikers van de Accordis Zorgmonitor,

Het Accordis Zorgmonitor team werkt momenteel aan een aantal grondige vernieuwingen die in de release van juni a.s. beschikbaar komen:

• Zo gaan we het gemakkelijker maken om informatie over gerealiseerde productie en ingezette uren aan elkaar te koppelen.
• Ook komen er verbeterde team- en management dashboards, die je gemakkelijk aan de behoeften van de eigen organisatie kunt aanpassen.
• Verder komen er standaard koppelingen/dashboards beschikbaar voor de veel in combinatie met Nedap gebruikte financiële- en HR systemen zoals Afas, Exact en Bomas en Beaufort.
• Ten slotte komt er in de Zorgmonitor een speciale Capaciteitsplanning app beschikbaar (aanvullend op de nieuwe capaciteitsplanning module van Nedap), waarmee het volledige proces van capaciteitsplanning vanaf begroting tot en met realisatie volledig kan worden gevolgd en bewaakt.

Ter voorbereiding op deze vernieuwingen ontvangen we graag input om jullie belangrijkste behoeften te leren kennen, om feedback te krijgen op onze plannen en om jullie in de gelegenheid te stellen om het gebruik van de nieuwe mogelijkheden in de eigen organisatie voor te bereiden.

Op dinsdag 7 mei en donderdag 9 mei gaan we hierover graag met jullie in gesprek tijdens de Zorgmonitor gebruikersbijeenkomsten. Op 7 mei ligt het accent op extramurale/ambulante zorg en op 9 mei op intramurale zorg/gehandicaptenzorg. Op deze manier kunnen we gerichter in gaan op de wensen per zorgsoort.

We zouden het zeer op prijs stellen om jullie als gebruikers van de Zorgmonitor op een van deze dagen te mogen ontmoeten.

Wilt u zich aanmelden voor de bijeenkomst van dinsdag 7 mei, klik dan hier.

Voor de bijeenkomst van donderdag 9 mei kunt u zich hier aanmelden.