De website van de Accordis Validatiemonitor is live!

De Validatiemonitor is dé hulpvaardige digitale oplossing die intelligente controles uitvoert op juistheid en tijdigheid van data. De Validatiemonitor biedt inzicht in openstaande issues en zet de verantwoordelijke aan om ze op te lossen in Nedap Ons®.

Ga naar https://www.accordis-validatiemonitor.nl en lees hoe de Validatiemonitor jouw zorgorganisatie kan helpen.