Als onderdeel van onze implementaties geven wij als Accordis al jarenlang trainingen op locatie. In het kader van ons motto Samen naar een hoger plan hebben wij deze trainingen geprofessionaliseerd en ondergebracht in een apart onderdeel van onze organisatie. De trainingen zijn daarmee een hoofdactiviteit geworden.

Daarnaast hebben wij in de loop van de jaren wij een grote klantenkring opgebouwd, waar de implementatie van het ECD of roostersysteem langere of kortere tijd geleden heeft plaatsgevonden. Deze bestaande klanten hebben, al was het alleen maar vanwege nieuwe medewerkers, behoefte aan trainingen. Met name voor deze groep gaan wij nu op basis van open inschrijving trainingen geven op drie locaties in Nederland.

Tot slot geven wij ook de zorginhoud zelf een plek in onze trainingen. Deze trainingen worden verzorgd door mensen met een zorgachtergrond. In veel gevallen dus door ons ingeleend. Door het aanbieden van deze trainingen willen wij bijdragen aan daadwerkelijke verbeteringen in de zorg. In onze visie wordt dat bereikt door een optimale afstemming tussen de inhoudelijke zorgaanpak en de onderliggende systeemondersteuning. Door trainingen op beide fronten, op elkaar afgestemd aan te bieden, kan een beter resultaat worden behaald.