We worden met zijn allen ouder, en willen daarbij zo lang mogelijk regie houden over ons eigen leven. Soms is mantelzorg of thuiszorg hierin noodzakelijk, en wanneer dit niet meer voldoet, kan een verpleeg- of verzorgingstehuis de oplossing zijn. De toenemende vergrijzing zet de kosten voor de ouderenzorg onder druk. Dit vraagt om efficiƫnt ingerichte processen, met duidelijke rol- en verantwoordelijkheidsverdeling in de keten. Ook slimme ICT-oplossingen helpen. Zorg op afstand wordt mogelijk en en de verpleegkundige of zorgmedewerker kan continu beschikken over actuele informatie.