Een ziekenhuis is een maatschappij op zichzelf, een kleine stad. De vele mensen die er werken houden de boel in balans, ieder vanuit zijn eigen rol. Een goede informatievoorziening is cruciaal. Ook kan ICT een belangrijke rol spelen in de logistieke organisatie. Doordat mensen langer thuisblijven, en de zorgvraag later in beeld komt, neemt het aantal acute en zware opnames toe. Dit vraagt continue bijstelling van het aantal bedden, de beddenverdeling, en het benodigd en beschikbaar personeel.