Certificering

ISO 27001 / NEN 7510 gecertificeerd

Lees verder

Accordis is ISO 27001/ NEN 7510 gecertificeerd. Hiermee waarborgen we informatiebeveiliging in de zorg.


ISO27001 en NEN7510 Certificering

ISO 27001 en NEN 7510 zijn normen op het gebied van informatiebeveiliging, specifiek gericht op de bescherming van informatie en gegevens.

  • ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het stelt eisen aan het opzetten, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS) binnen de context van de algemene bedrijfsrisico's.
  • NEN 7510: Deze norm is specifiek gericht op de Nederlandse gezondheidszorg en heeft betrekking op de beveiliging van persoonsgegevens in de zorgsector. Het biedt richtlijnen voor het omgaan met patiëntinformatie en andere gevoelige gegevens.

Het is voor ons heel belangrijk om de kwaliteit en veiligheid van onze producten op het hoogste niveau te hebben en te houden. Doordat Accordis aan de ISO 27001 en NEN 7510 normen voldoet, biedt dat onze klanten nog meer rust en zekerheid. Want zeker in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden beheerd en uitgewisseld, is informatiebeveiliging belangrijk. Het certificaat is drie jaar geldig, waarbij jaarlijks een controle wordt uitgevoerd op het blijvend voldoen aan beide normeringen.

We hebben de certificering behaald op de volgende gebieden:

  1. Het aanbieden van consultancy aan klanten in de zorg (zorginstellingen en toeleveranciers van zorg) voor de ondersteuning bij de informatievoorziening in de gezondheidszorg;
  2. Het aanbieden van ondersteuning aan klanten in de zorg (zorginstellingen en toeleveranciers van zorg) voor het beheer en onderhoud van ICT-systemen in de gezondheidszorg;
  3. Het (laten) ontwikkelen en aanbieden van producten aan klanten in de zorg (zorginstellingen en toeleveranciers van zorg) op het gebied van business intelligence en add-ons op ICT-systemen in de gezondheidszorg;
  4. Het aanbieden van trainingen (incl. e-learning) gerelateerd aan de hierboven genoemde dienstverlening en producten.