In 2008 richtten Jan Tolk en Dré Thewessen Accordis op. Bij hun eerste project in de zorg kwamen ze tot de ontdekking dat hun logistieke en procesmatige invalshoek nodig was in de zorg. De regeldruk in de zorg is hoog. De informatiestromen, de administratie en het roosteren en plannen. Jan en Dré stroomlijnden die regeldruk en maakten een solide basis die voor overzicht en rust in de organisatie zorgt. Zo brachten ze zorg weer terug waar die hoort. In de interactie tussen mensen,  cliënten, mantelzorgers, hulpverleners en hun omgeving. In de loop der jaren volgden vele projecten, steeds vanuit de drijfveer: hoe kunnen we de 'administratieve rompslomp' in zorgorganisaties simpel en overzichtelijk maken? We groeiden in omvang, expertise en vertrouwen binnen de zorg.

Onze overtuiging

Informatievoorziening in de zorg kan beter en slimmer. Veel zorgverleners ervaren een te hoge administratielast. Een last die direct drukt op de tijd die voor zorg bedoeld is. Daarom gaan we samen met u naar een hoger plan in de zorg.  Informatievoorziening moet dienstbaar zijn aan de mensen. Niet andersom. Slim samenwerken en informatie delen wordt steeds belangrijker binnen de zorg.  De klant eist bijvoorbeeld steeds meer zijn eigen rol op. Met onze kennis en ervaring helpen wij zorgorganisaties met hoe ze omgaan met die ontwikkelingen.

Wij houden van de zorg

De liefde voor ouders,  kinderen, familie en vrienden en iedereen die u liefheeft, is alles. Zeker als ze hulp of medische zorg nodig hebben. Daarom willen we de zorg beter maken. Een bijdrage hebben. Met een hoger plan. Zodat iedereen de liefdevolle aandacht en zorg krijgt die nodig is. Opa’s, bejaarde buurvrouwen, zieke kinderen, eenzame mensen en iedereen die het even niet op eigen kracht kan. Zorg begint volgens ons na het beantwoorden van deze vier vragen:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat wil ik?
  3. Wat kan ik?
  4. En waar heb ik hulp bij nodig?

Zo kijken we naar mensen, maar ook naar toekomstige klanten die we kunnen helpen in het geven van zorg. Dan maken we daarna een hoger plan en gaan we daar samen naartoe.

Onze aanpak

In onze projecten staan we voor duurzaam succes. We focussen ons op verbeterde zorgverlening. Processen en systemen ondersteunen die zorgverlening. Onze aanpak is nuttig en praktijkgericht. Zodra we uw visie en uitgangspunten helder hebben, implementeren we snel de juiste oplossing. We betrekken iedereen in de keten. Van begin tot eind. Een paar uitgangspunten uit onze aanpak:

  • Cliëntvraag als vertrekpunt
  • Standaard waar mogelijk, specifiek waar nodig
  • We maken het simpel en concreet
  • Kennisopbouw is essentieel en zorgt dat de zorgorganisatie zoveel mogelijk zelf doet
  • Snel en klein beginnen
  • Gerichte tools om snel en zorgeloos te implementeren