Accordis heeft ons enorm geholpen bij het samenstellen van een ‘Bravis visie op roosteren’. De weg ernaartoe, middels interviews en workshops, gaf ons waardevolle informatie en opvallende eye-openers.

Kees van der Weegen – Projectleider Roosterpakket

De klantvraag

Het Bravis Ziekenhuis is in 2015 ontstaan uit een fusie van de twee regionale ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal. Het nieuwe Bravis ziekenhuis telt meer dan 3000 medewerkers. Door de herschikking van functies over de beide locaties ontstaat er een groeiende behoefte aan inzicht in benodigde personele capaciteit en flexibilisering van de personeelsinzet.

Bravis wil de roosterprocessen daarom verbeteren en een nieuw roostersysteem selecteren. Men realiseert zich echter dat een nieuw roostersysteem slechts succesvol is als er een duidelijk roosterbeleid en heldere kaders voor de inrichting van roosterprocessen aan ten grondslag liggen.

Bravis vraagt Accordis om een organisatiebreed roosterbeleid en roosterproceskaders te ontwikkelen.

Onze oplossing

In 4 stappen heeft Accordis het resultaat bereikt:

  1. Interviews – informatie en standpunten verzamelen over huidige roosterpraktijk
  2. Workshop 1 – inzichten creëren in de verschillende aspecten van roosteren, capaciteitsplanning en de samenhang met zorglogistiek
  3. Workshop 2 – ontwikkelen van een integraal model voor planning en roostering
  4. Presentatie – aan Raad van Bestuur, Managementteam, Zorgmanagers en werkgroep

Resultaten

Het proces heeft binnen Bravis inzicht gecreëerd in de verschillende aspecten van roosterplanning, de samenhang met zorglogistiek en de verschillende mogelijkheden voor flexibilisering. Daarnaast heeft het proces draagvlak gecreëerd ten behoeve van de invoering van een integraal roosterbeleid en selectie van een nieuw systeem.

www.bravis.nl