Dankzij de inhoudelijke bijdrage en strakke leiding van Accordis is het Afas project een voorbeeld project geworden binnen de Coöperatie.

Paul Kramers - Manager P&O Bronovo, tevens voorzitter van de gezamenlijke stuurgroep HR

De klantvraag

Enkele jaren geleden is de Coöperatie Samenwerkende Ziekenhuizen West-Nederland opgericht. Deze coöperatie bestond uit het Medisch Centrum Haaglanden, het Bronovo ziekenhuis, het Groene Hart Ziekenhuis en het Lange Land Ziekenhuis. De coöperatie werkte op allerlei zorg gebieden samen, maar wilde ook stappen maken op ondersteunende processen. Er werd besloten om één gezamenlijke HR-omgeving, ondersteund door Profit van Afas te creëren. Het Lange Land Ziekenhuis deed hier nog niet aan mee.

Onze oplossing

Accordis heeft de projectleiding voor de Profit implementatie verzorgd. Dit was een intensief project aangezien de werkwijze van drie verschillende ziekenhuizen moesten worden geharmoniseerd. Er werd één nieuwe omgeving op één database gemaakt waarin alle drie de organisaties werkten conform dezelfde processen.

Resultaten

De Profit implementatie is binnen planning en budget opgeleverd en heeft veel bijgedragen aan de samenwerking tussen de ziekenhuizen. Uiteindelijk is de coöperatie opgeheven. Het Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo, die naderhand gefuseerd zijn en nu werken onder de naam Haaglanden Medisch Centrum (HMC), maken nog steeds gebruik van deze geïntegreerde omgeving. Ook het Groene Hart Ziekenhuis maakt na de afsplitsing nog steeds gebruik van deze Profit omgeving.