De klantvraag

OBG biedt verzorging en verpleging aan huis, tal van welzijnsactiviteiten en woonondersteuning zoals alarmering en begeleiding.OBG heeft Accordis gevraagd de ontwikkeling van OBG te begeleiden in het efficiënt herinrichten van:

  • De administratieve organisatie
  • De primaire zorgprocessen
  • De organisatie met een basis van zelforganiserende teams

Onze oplossing

Stap 1 bestond uit een grondige analyse en het oplossen van praktische vraagstukken. Dit was richtinggevend voor de huidige koers van OBG.Stap 2 was het leggen van een basis voor werken in zelforganiserende teams. Interimmanager René Veenvliet begeleidde de medewerkers in het dragen van meer verantwoordelijkheden, in het zelfstandiger werken en in het effectiever samenwerken.Stap 3 werd parallel uitgevoerd aan stap 1 en 2 en bestond uit het stroomlijnen van de bedrijfsvoering en administratieve organisatie. Aansluitend is door Rinus Brugel in korte tijd het rooster- en planningsprogramma van ONS geïnstalleerd en succesvol geïntegreerd in de bedrijfsvoering.

Resultaten

De organisatie is stabiel en op koers. Medewerkers zijn tevreden over ondersteuning die de applicatie ONS biedt. En waar het uiteindelijk allemaal om draait: de klanten waarderen OBG met hoge cijfers.