Het legitimeren van zorg is eenvoudiger nu we de juiste ondersteuning hebben.

Wijkverpleegkundige bij SZT

De klantvraag

Schutse Zorg Tholen is een zorgcentrum met diverse vormen van intra- en extramurale ouderenzorg. De wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de individuele zorgplannen en de legitimatie van de zorgvraag. Hoe passen de wijkverpleegkundigen het classificatiesysteem OMAHA toe binnen ONS van Nedap om zo iedere zorgvraag te legitimeren en administratief correct af te handelen?

Onze oplossing

In ONS zit de administratieve vastlegging van het zorgleefplan. Accordis heeft een korte, praktijkgerichte training gegeven aan de wijkverpleegkundigen. In de training leren de deelnemers OMAHA kennen aan de hand van voorbeelden en eigen casussen. Het zorgleefplan wordt geclassificeerd in OMAHA. Vervolgens leggen de deelnemers het zorgleefplan vast in ONS.

Resultaten

Na afloop gebruiken de wijkverpleegkundigen ONS om iedere zorgvraag op juiste wijze te classificeren en vast te leggen volgens het classificatiesysteem OMAHA.

www.schutsezorgtholen.nl