Ik ben er zo trots op dat onze medewerkers nu slim en handig roosteren. Accordis heeft ons hierin geweldig begeleid.

Sietske Wildeman - Directeur bij De ZorgZaak

De klantvraag

De Zorgzaak is een particuliere zorgverlener in de thuiszorgmarkt in Drenthe en Groningen die in korte tijd een transitie heeft doorgemaakt van bemiddelaar naar een snelgroeiende innovatieve zorgorganisatie. Snelle veranderingen zoals de invoering van wijkgerichte zorg, bezuinigingen en overnames hebben ook nieuwe vraagstukken meegebracht op het vlak van sturing en beheersing van de organisatie.Door de opeenstapeling van veranderingen nam de druk op de ondersteunende afdelingen (planning) steeds verder toe en werd de werkdruk en flexibele inzetbaarheid van medewerkers in teams steeds vaker als een probleem ervaren.De vraag aan Accordis was om de (zelf)roostercapaciteiten van teams te helpen bevorderen en zo de werkdrukervaring bij medewerkers te verlagen en daarmee de flexibele en innovatieve kracht van de zorgonderneming te behouden.

Onze oplossing

In de vorm van workshops in 4 stappen is met enkele teams met een zeer hoge werkdruk-ervaring gewerkt aan het uitwerken van een gestructureerd proces van zelf-roostering op basis van cyclische basisroosters, met als doel

  1. Verhoging van de zelfredzaamheid van de teams (zelfroostering op basis van cyclische basisroosters)Verlaging van de werkdruk-ervaring in de betreffende teams (rust en voorspelbaarheid in roosters)Verhoging van de flexibele inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Het model is vervolgens als roosterbeleid voor de hele organisatie uitgerold naar alle andere afdelingen, waarbij de samenstelling van de teams beter is afgestemd op de zorgvraag en de benodigde flexibiliteit.

Resultaten

De opzet in de pilot-teams is geslaagd. Centrale roosteraars en planners hebben plaatsgemaakt voor planning-consulenten die zelfsturende teams coachen bij het zelf oplossen van hun roosterproblemen. Dit heeft geleid tot:

  • De formatie van de teams is beter afgestemd op de zorgvraagEr is rust in roosters in combinatie met verhoogde flexibiliteitDe arbeidstevredenheid is sterk verhoogd in de organisatie

www.zorgzaak.nl