Afgelopen week is de vijfde release dit jaar van de Zorgmonitor vrijgegeven. Accordis ontwikkelt gestaag verder aan haar managementinformatie tool.

In tegenstelling tot veel andere managementinformatie tools richt de Zorgmonitor zich niet uitsluitend op financiële informatie, maar ook op zaken als aanwezigheid en uitnutting van zorglegitimaties, cliëntenpopulatie, aanwezigheid en geldigheid van zorgplannen, voortgangsrapportage, personeelsinzet, productiviteit en verzuim. Hiermee kunt u uw bedrijfsprocessen doorlopend monitoren en analyseren. Het dashboard bestaat uit heldere visualisaties, waarmee u kunt inzoomen op de onderliggende gegevens.

Deze vijfde release van 2018 staat in het teken van de integratie van de capaciteitsplanning in het Control Dashboard. Voor extramurale zorg is de zorgvraag inzichtelijk gemaakt. Datzelfde is ook gedaan voor intramurale zorg met de zorgbehoefte. Daarnaast is ook de formatie per deskundigheid, contractteam, contracttype en weekkaartprofiel inzichtelijk gemaakt. Met de combinatie van zorgvraag c.q. zorgbehoefte versus formatie kan er op capaciteit gestuurd worden.

Om de herkenbaarheid te vergroten zijn in deze release de basiswerkbladen voorzien van een visuele indeling met pictogrammen en kleuren.

Nieuw is dat we tweemaal per jaar een gebruikersbijeenkomst Zorgmonitor gaan organiseren. De eerste gebruikersbijeenkomsten zijn op 30 oktober en 1 november. Hier is al veel belangstelling voor. Bent u gebruiker en heeft u zich nog niet aangemeld, meldt u dan aan via: office@accordis.nl.

Maakt u nog geen gebruik van de Zorgmonitor en bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor uw organisatie, vraag dan een gratis demo aan bij het Office Management van Accordis (office@accordis.nl). We zijn ervan overtuigd dat u aangenaam verrast zult zijn.