Wij houden van ons werk

De liefde voor je ouders, voor je kinderen, voor familie en vrienden en iedereen die je na staat, is alles. Ook als ze hulp of medische zorg nodig hebben. De zorg beter maken. Zodat onze opa’s, onze bejaarde buurvrouwen, onze zieke kinderen, eenzame verwarde mensen, iedereen die het even niet op eigen kracht kan, of die een leven lang begeleiding nodig heeft de liefdevolle aandacht en zorg krijgt die nodig is. Zorg die begint na het beantwoorden van vier vragen met de klant:

  1. Wie ben ik?
  2. Wat wil ik?
  3. Wat kan ik?
  4. En waar heb ik hulp bij nodig?

Daar gaan we voor.

Onze overtuiging

We gaan samen met u naar een hoger plan. Informatievoorziening in de zorg kan beter en slimmer. Veel zorgverleners ervaren een te hoge administratielast. Een last die direct drukt op de tijd die voor zorg bedoeld is. Informatievoorziening moet dienstbaar zijn aan de mensen; niet andersom. Slim samenwerken en informatie delen wordt steeds belangrijker binnen de zorg, waarin ook de klant zelf steeds meer zijn eigen rol opeist. Met onze kennis en ervaring helpen wij zorgorganisaties in deze ontwikkeling.

Oprichting en groei

Accordis is opgericht in 2008 door Jan Tolk en Dré Thewessen. Bij hun eerste project in de zorg kwamen ze tot de ontdekking dat de logistieke en procesmatige invalshoek die hen gevormd had precies nodig was in de zorg. De informatiestromen, de administratie, roosteren en plannen; de regeldruk in de zorg is hoog en door het vakkundig stroomlijnen van deze zaken legden Jan en Dré een solide basis die overzicht en rust in de zorgorganisatie creëerde.

Zodat zorg weer terug komt waar die hoort: in de interactie tussen mensen, tussen cliënten, hun omgeving, hun mantelzorgers en hulpverleners.

In de loop der jaren volgden vele projecten, steeds vanuit de drijfveer: hoe kunnen we de 'administratieve rompslomp' in zorgorganisaties simpel en overzichtelijk maken? Accordis groeide in omvang, in expertise, in vertrouwen binnen de zorg. In 2014 trad Johan Adriaanse toe als partner, in 2022 Gerwin van Weelden. Na het vertrek van Dré in 2022 voeren Jan, Johan en Gerwin de leiding. Accordis is sinds 2013 officieel Business Partner van Nedap.

Onze aanpak

In onze projecten staan we voor duurzaam succes. De focus ligt op verbetering van de zorgverlening; processen en systemen zijn hieraan ondersteunend. Onze aanpak is pragmatisch. Zodra visie en uitgangspunten helder zijn, implementeren we snel. We betrekken iedereen in de keten van meet af aan.

  • De cliëntvraag is het vertrekpunt
  • Standaard waar mogelijk, specifiek waar nodig
  • We maken het simpel en concreet
  • Kennisopbouw is essentieel; de zorgorganisatie doet zoveel mogelijk zelf
  • Het is beter om snel en klein te beginnen, dan om eerst alles volledig uit te werken
  • Gerichte tooling om snel en zorgeloos te implementeren